Q&A(온라인상담)
홈 > 재외국민정보 > Q&A(온라인상담)

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
642 미국대학에서 한국대학 진학하기 [1] 2018-06-14 4905
641 12년 특례 기간 질문 [1] 2018-06-13 5173
640 12년 특례 [1] 2018-06-13 5278
639 3년특례 서류 [1] 2018-06-12 4883
638 3년특례 질문 [1] 2018-06-08 6347
637 한국대학 특례입학 sat 에세이 [1] 2018-06-07 5598
636 제출 Certified True Copy [1] 2018-06-07 5325
635 GPA [1] 2018-06-05 5016
634 3년 특례 토플 [1] 2018-06-04 5558
633 3년 특례 내신 [1] 2018-06-02 5402
632 TOPIK 성적 [1] 2018-06-02 6144
631 토플 점수 제출 방법 [1] 2018-05-31 10985
630 IB 점수 유효기간 [1] 2018-05-28 7005
629 졸업증명서 [1] 2018-05-28 5453
628 12년 특례 지필고사 [1] 2018-05-27 5554
627 이정도 성적으로 지원 해볼만한 대학 [1] 2018-05-27 6334
626 SAT 제출 문의 [1] 2018-05-24 5276
625 12년특례 [1] 2018-05-22 5440
624 재외국민 자격 예외 [1] 2018-05-22 4930
623 12년 특례 [1] 2018-05-20 5331
XE Login